Cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003 (6 kap. 18 § i regeringens proposition 2002/2003:110 lag om elektronisk kommunikation s. 396.), ska alla som besöker en webbplats som använder cookies få information om detta.

Vi använder cookies och det måste vara aktiverat i din browser för att sidorna skall fungera som tänkta. Vi gör dock inga frekvensmätningar eller liknande via cookies utan använder enbart cookies för att spara dina egna personliga inställningar.

Mer om cookies

En cookie är en textfil som lagras på din dator av webbsidan du besöker. En cookie kan aldrig stjäla information av dig, som du själv inte valt att ange på den aktuella webbplatsen. Vi lagrar enbart cookies på din dator när du besöker våra webbutiker. Vi använder också sessioncookies. Detta är ett sätt att hålla ordning på alla inloggade. Dina sessionscookies försvinner i samma stund som du loggar ut från Alldo Group Sweden ABs olika webbutiker. Sessionscookies lagras alltid på webbservern du besöker. Sessionscookies kan inte heller ta någon information från dig.

Möjligheten för webbsidor att skriva cookies till din dator kan stängas av om så önskas. Notera att om så är fallet kommer inte Alldo Group Sweden webbutiker att fungera som tänkta. Läs den bifogade hjälpen till just din browser om hur du stänger av cookies.

På Wikipedia kan du läsa mer om Cookies.